1. معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه , تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۳-۲۲
 2. سکینه باقری , مجید راحمی , بهرام عابدی , سیدحسین نعمتی , اثر پلی آمینها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۱۵-۴۲۲
 3. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹
 4. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹ , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۳۸-۴۴۷
 5. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , جعفر امیری , بهرام عابدی , بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۵-۱۹۱
 6. زهره هوشیار , ابراهیم گنجی مقدم , بهرام عابدی , تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۳۱-۴۳۸
 7. زهرا صفری محمدیه , محمد مقدم , بهرام عابدی , لیلا سمیعی , اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۷-۳۴
 8. زهرا صفری محمدیه , محمد مقدم , بهرام عابدی , لیلا سمیعی , تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۹۷-۱۰۶
 9. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹-۶۱
 10. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۵۸
 11. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۷۷-۸۲
 12. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
 13. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 14. بهرام عابدی , ,تفضلی بندری عنایت اله , راحمی مجید , خلدبرین بهمن , گنجی مقدم ابراهیم , تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L) , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۷۵-۳۸۲