1. بهرام عابدی , تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری , پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
  2. بهرام عابدی , تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری , پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
  3. بهرام عابدی , زهره هوشیار , ابراهیم گنجی مقدم , غلامحسین داوری نژاد , بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
  4. بهرام عابدی , پگاه صیادامین , غلامحسین داوری نژاد , کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
  5. خاطره شجاعی , غلامحسین داوری نژاد , بهرام عابدی , احمد نظامی , سعیدی , شادی عطار , بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
  6. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum , ششمین گنکره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
  7. حسن اکبری بیشه , بهرام عابدی , محمود رضا کریمی شهری , حمید عبدالهی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک , اولین کنکره بین الملی ژنتیک ایران و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹