1. سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم , اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات , هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
 2. سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم , اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات , هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
 3. بهرام عابدی , تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری , پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 4. بهرام عابدی , تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری , پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 5. سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم , اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم , پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
 6. سپیده مجرب مایوان , بهرام عابدی , محمد مقدم , اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم , پنجمین کنفرانس بین المللی ایده هایی نو در کشاورزی محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
 7. معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه , تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار )سال:1395( , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
 8. بهرام عابدی , زهره هوشیار , ابراهیم گنجی مقدم , غلامحسین داوری نژاد , بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 9. بهرام عابدی , پگاه صیادامین , غلامحسین داوری نژاد , کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 10. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 11. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 12. خاطره شجاعی , غلامحسین داوری نژاد , بهرام عابدی , احمد نظامی , سعیدی , شادی عطار , بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 13. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum , ششمین گنکره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 14. حسن اکبری بیشه , بهرام عابدی , محمود رضا کریمی شهری , حمید عبدالهی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک , اولین کنکره بین الملی ژنتیک ایران و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹